PV julkaisujen verkkokauppa

Maanpuolustuskorkeakoulu


Tässä osastossa näkyvät kaikki Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisut.
Voit selata julkaisuja laitoskohtaisesti vasemman valikon laitoskohtaisista alakategorioista.

KuvaTuote Hinta 
#kyberpuolustus Kyberkäsikirja Puolustusvoimien henkilöstölle
16.94 €
ALIVOIMAISEN TAKTIIKKA Suomalaisen taktisen ajattelun tarkastelu
JUHA HOLLANTI
57.75 €
Arms Control in Europe Regimes, Trends and Threats
22.33 €
Diletantteja vai taitajia? : Päämajan valvontaosaston johtama valvonta ja vastavakoilu talvi- ja jatkosodassa
Panschin, Vladimir
35.42 €
Ilmatähystyspalveluksesta alueelliseen ilmavalvontaan. Suomen ilmavalvonnan kehittäminen 1930-1942
Jussi Pajunen
50.82 €
Iskuja ilmaan
Richard Lorentz
23.10 €
Itsekasvatus osana yhteisöllistä kasvua : aineistoteoria pedagogisesta johtamisesta
Rentola Hannu
12.94 €
Kaaderiperustamisesta aluejärjestelmään : suomalaisen liikekannallepanojärjestelmän kehittyminen 1918-1945
Ratinen, Juha
40.04 €
KANSALAISET SOTILAINA JA MAAN PUOLUSTAJINA Asevelvollisten sitoutuminen maanpuolustukseen ja sen eri tehtäviin
JARKKO KOSONEN
30.80 €
Laivastotoiminta saaristolaistaisteluissa Suomen olosuhteissa
Jouko Pirhonen
18.06 €
LUOVUUS ARKIPÄIVÄISENÄ JÄNNITTEENÄ – TUTKIMUS KOKONAISVALTAISESTA RYHMÄN LUOVUUDESTA
JANI LIIKOLA
40.04 €
Nykyaikainen suurhyökkäys ja sen torjumisen edellytyksiä
T.V. Viljanen
14.94 €
Panssarintorjunta ja sen tulevaisuus
Lehti, Olavi J.
23.10 €
Salatun tiedon tuottaja Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys 1918 - 1939
36.96 €
Sissisota, sen edellytykset ja sodankäynnin suuntaviivat
Paavo Ilmola
16.60 €
Situational Awareness Concept in a Multinational Collaboration Environment - Challenges in the information sharing framework
Anne Koskinen-Kannisto
21.56 €
Suomen meriliikenteen huoltovarmuudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
Bo Österlund
24.13 €
Suurmaihinnousun uhkasta kaappaushyökkäyksen torjuntaan
Juuso Säämänen
40.81 €
Taistelutehon laskemiseen vaikuttaneet tekijät sodan 1941-44 aikana ja siitä tehtävät johtopäätökset
Paavo Junttila
16.56 €
TIMES OF WAR AND WAR OVER TIME The roles and timing play in operational art and its development according to the texts of renowned theorists and practitioners
Jan Hanska
40.81 €
Venäjän asevoimat muutoksessa
40.81 €
VENÄJÄN SOTILASSTRATEGIA MUUTOKSESSA Tulkintoja Venäjän sotilasstrategian perusteiden kehityksestä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen
PENTTI FORSSTRÖM
49.28 €
Venäläinen taktiikka sovellettuna suomalaiseen maastoon ja olosuhteisiin. (Arvosteleva tarkastelu sovellutusesimerkein valaistuna) majuri Sakari Simelius
21.56 €
Vuorovaikutusta Pohjanlahden yli; Ruotsalaisvaikutuksen välittyminen suomalaiseen sotataitoon ennen talvisotaa
Max Sjöblom
15.94 €
Yllätysten edessä. Kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta
Tom Hanen
27.72 €