PV julkaisujen verkkokauppa

Maanpuolustuskorkeakoulu


Venäjän asevoimat muutoksessa - Kohti 2030-lukua
ISBN-13:978-951-25-2781-6 
Julkaisusarja:Julkaisusarja 1:Tutkimuksia nro 5 
Julkaisuvuosi:2016 
Kieli:suomi 
Painopaikka:Punamusta Oy 
Sivumäärä:396 
Toimittajat:Pasi Kesseli 
Hinta50.10 €
VENÄJÄN ASEVOIMAT MUUTOKSESSA – KOHTI 2030-LUKUA Venäjän asevoimat on ollut muutoksen tilassa Neuvostoliiton hajoamisesta vuodesta 1991 lähtien. Venäjän asevoimia on kehitetty aseellisten konfliktien vanavedessä, kuten Tšetšenian, Georgian ja Ukrainan konfliktit ovat osoittaneet, sekä taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Vuonna 1999 Maanpuolustuskorkeakoulussa julkaistiin teos Venäjän asevoimat 2000-luvun alussa. Siinä arvioitiin Venäjän asevoimien johtamisjärjestelmän, toimintaympäristön, puolustushaarojen, aselajien ja asejärjestelmien tilaa ja kehitystä vuosituhannen vaihteessa. Käsillä oleva teos Venäjän asevoimat muutoksessa – kohti 2030-lukua jatkaa Venäjän asevoimat 2000-luvun alussa -kirjassa aloitettua Venäjän asevoimien kehityksen analysointia 20 teema-artikkelissa. Kirjan kirjoittajat ovat Puolustusvoimien Venäjä-asiantuntijoita ja Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijoita.

« Takaisin