PV julkaisujen verkkokauppa

Maanpuolustuskorkeakoulu


Suomen meriliikenteen huoltovarmuudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
ISBN-13:978-951-25-3059-5 
Julkaisuvuosi:2019 
Painopaikka:Punamusta Oy 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:635 
Tekijät:Bo Österlund 
Hinta53.90 €
Suomen meriliikenteen ulkomaankaupassa on Suomen lipun alla purjehtivan (SLA:n) tonniston osuus ollut laskevalla käyrällä ja pudonnut alle 50 %:n tason 1980-luvun alkupuolella. Riippuvuus vieraan lipun alla Suomeen purjehtivasta kauppalaivastosta on asteittain kasvanut. Tilastovuonna 2015 oli SLA:n tonniston osuus ulkomaan merikuljetuksista 30,7 % (tuonti 40,9 %, vienti 20,5 %). Valtioneuvoston jo vuonna 1995 asettamassa ensimmäisessä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä on ulkomaankaupan (meri)kuljetusten osalta todettu, että ylläpidetään riittävää Suomessa rekisteröityä ja jäävahvisteista aluskalustoa. Käytettävissä olevien tilastojen perusteella on todettavissa, että Suomen ulkomaan meriliikenteen huoltovarmuuden neljästä keskeisestä muuttujasta (tonniston vetoisuus, tonniston kantavuus, alusten lukumäärä ja tuonnin tavaramäärä) on tarkastelujaksolla 2000– 2016 nousevalle käyrälle asettuneet tavaravirran määrä ja SLA:n tonniston bruttovetoisuus sekä laskevalle käyrälle SLA:n alusten lukumäärä ja tonniston kantavuus tonneissa. Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätösten aikana on SLA:n tonniston osuus ulkomaan merikuljetuksissa pienentynyt. Tavoitepäätökset ja asetettujen tavoitteiden toteuttaminen eivät tilastoihin perustuen ole kohdanneet, eikä asetettuja tavoitteita ole saavutettu. Tämän väitöskirjan tavoitteena on kartoittaa meriliikenteen huoltovarmuuden turvaamisketjun murtokohdat sekä arvioida viranomaisten asettamien tavoitteiden ja elinkeinoelämän markkinatalouteen nojaavan toteuttamisen prosessissa saavuttamat tulokset. Tutkimus lähestyy tutkimuskohteita sekä tilastoaineiston tarkastelun laajan laadulliseen tutkimusmetodiin perustuvan asiantuntijoiden haastatteluprosessin kautta.

« Takaisin