PV julkaisujen verkkokauppa

Maanpuolustuskorkeakoulu


Vuorovaikutusta Pohjanlahden yli; Ruotsalaisvaikutuksen välittyminen suomalaiseen sotataitoon ennen talvisotaa
Julkaisuvuosi:2018 
Kieli:suomi 
Painopaikka:Punamusta Oy 
Sivumäärä:448 
Tekijät:Max Sjöblom 
Hinta56.98 €
Tämän väitöskirjan tehtävänä on selvittää, mitkä olivat ne tärkeimmät vaikutuskanavat, joiden kautta ruotsalaisvaikutus välittyi suomalaiseen sotataitoon Suomen itsenäistymisestä talvisotaan kattavan ajanjakson aikana. Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut myös muodostaa kokonaiskuva suomalaisten ja ruotsalaisten upseerien naapurimaahan tekemistä ulkomaanmatkoista ja komennuksista. Tutkimuksessa yhdistyvät sotalaitoksen, sotataidon ja sotien historia. Väitöskirja perustuu pääosin Ruotsissa ja Suomessa tehtyyn laajaan arkistotutkimukseen. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksessa on käytetty ja sovellettu osin myös sisällön määrällistä erittelyä.

« Takaisin