PV julkaisujen verkkokauppa

Maanpuolustuskorkeakoulu


Suomalaiset sota-alukset 1918–1927
ISBN-13:978-951-25-3173-8 
Julkaisuvuosi:2021 
Kieli:suomi 
Painopaikka:Punamusta 
Sijainti:Tampere 
Sivumäärä:144 
Tekijät:Juha Joutsi, Riitta Blomgren, Susanna Jyrkinen 
Hinta36.12 €
Itsenäisen Suomen laivaston ensimmäisen vuosikymmenen aikana sen käytössä oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yksinomaan venäläisten vuonna 1918 Suomeen jättämiä sekä eri telakoilta tilaamia keskeneräisiä aluksia. Useat näistä aluksista toimivat keskeisissä tehtävissä vielä pitkään 1920-luvun jälkeenkin. Esimerkiksi UUSIMAA- ja TURUNMAA-luokan tykkiveneet poistettiin vasta hieman toisen maailmansodan jälkeen. Kokonaan omaa luokkaansa on yhteysvene AXEL VON FERSEN, joka poistettiin vasta vuonna 1981– eli se oli 60 vuotta palveluksessa. Monet apualuksista ovat edelleen käytössä yksityisinä huvialuksina. Useissa aiemmissa julkaisuissa on todettu tämän kaluston olleen joko vanhentunutta tai muuten tarkoitukseensa sopimatonta. Tätä käsitystä ei ole tarpeen tässäkään kyseenalaistaa, mutta nämä alukset ovat kuitenkin merkittävä osa laivastohistoriaamme ja ansaitsevat tulla esitellyiksi sen mukaisesti. Tämän tutkimuksen sisältämä alusluettelo ja alusten palveluhistoria on laadittu pääasiallisesti entisen Sota-arkiston (materiaali nyk. Kansallisarkistolla) asiakirjojen avulla. Piirustukset on laadittu lähinnä Suomen Merimuseosta, Sota-arkistosta ja Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademista löytyneiden alkuperäisten tyyppipiirustusten sekä muutamassa tapauksessa eräistä julkaisuista löytyneiden piirustusten perusteella. Lähes kaikkia piirustuksia laadittaessa on myös käytetty valokuvia piirustuksen esittämältä ajankohdalta.

« Takaisin