PV julkaisujen verkkokauppa

Maanpuolustuskorkeakoulu


Suomalaisen tiedustelukulttuurin jäljillä
ISBN-13:ISBN 978-951-25-3138-7 
Julkaisusarja:Tutkimusselosteita nro 7 
Julkaisuvuosi:2020 
Kieli:suomi 
Painopaikka:Punamusta Oy 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:192 
Toimittajat:Tommi Koivula 
Hinta29.26 €
Tiedustelu on tärkeä, mutta vähälle huomiolle jäänyt yhteiskunnallinen puheenaihe. Se on myös sotatieteellinen tutkimuskohde, joka liittyy osaksi kriisien, konfliktien ja uhkien muuttuvaa luonnetta ja kokonaisturvallisuutta. Vuonna 2019 voimaan tulleiden tiedustelulakien myötä aihe on saanut Suomessa uutta ajankohtaisuutta. Tässä kirjassa joukko asiantuntijoita tarkastelee suomalaisen siviilija sotilastiedustelun muuttuvaa toimintaympäristöä ja kysymystä suomalaisen tiedustelukulttuurin luonteesta nyt ja tulevaisuudessa. Miten tiedustelu asemoituu tai miten se pitäisi asemoida laajempaan yhteiskuntaan? Mitä päämääriä ja tarpeita tiedustelun tulisi tulevaisuudessa palvella? Millainen toimija Suomi on jatkossa tiedustelun maailmassa? Kirjan artikkelit soveltuvat turvallisuusalan opetus- ja ammattikäyttöön sekä laajemmalle turvallisuuskysymyksistä kiinnostuneelle lukijakunnalle.

« Takaisin