PV julkaisujen verkkokauppa

Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laadittu 23.4.2012

Rekisterinpitäjä

Punamusta
Kosti Aaltosen tie 9
80140 Joensuu
p. 010 230 8400

Rekisterin nimi

Punamustan verkkokauppojen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Punamustan verkkokauppojen kautta tilausten yhteydessä kerättävä asiakasrekisteri, jota käytetään tilausten toimitukseen ja laskutukseen, sekä tilauksiin liittyvissä asioissa asiakasyhteydenpitoon.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja ei luovuteta. Tilauksen lähettäneet ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Punamustan ulkopuolelle ilman henkilön lupaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja tarvittaessa muin teknisin toimenpitein.