PV julkaisujen verkkokauppa

Pääesikunta


Chefens handbok 2022
ISBN-13:978-951-25-3258-2 
Julkaisuvuosi:2022 
Kieli:ruotsi 
Painopaikka:Punamusta Oy 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:176 
Tekijät:Pekka Halonen, Matti Kemppilä, Erik Gockel, Akseli Jääskeläinen, Laura Kaalikoski, Markus Kaartinen, Kari Aapro, Janne Kananen, Janne Aalto, Henna-Maria Utter, Toni Laitinen, Juha Hollanti, Jouni Jesiöjärvi, Petteri Simola, Teemu Tallberg, Juha Hirsimäki, Jari Harala 
Hinta36.70 €
Syftet med Chefens handbok är att styra ledningen av människor och arbetsgemenskaper inom Försvarsmakten samt stöda den ledarutbildning som ges till värnpliktiga. Handboken stöder utvecklingen av militära chefers ledarförmåga och ledarskapskulturen enligt de förändrade krav som verksamhetsmiljön ställer. I Chefens handbok fördjupas innehållet i ledarförmågan och funktionsförmågan ur ledarskapets och ledarutbildningens synvinkel. I handboken betraktas de delfaktorer i ledarskaps- och växelverkansbeteendet inom Försvarsmakten som är allmänt kända även i verksamhetsmiljöer utanför militärt ledarskap. På grund av karaktären hos Försvarsmaktens verksamhetsmiljö koncentrerar sig boken på de utmärkande dragen i ledarskapet under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

« Takaisin